Stof tot nadenken

Informatie & Proces

-

Bedrijvigheid & Economie

Beleid & Politiek

Righttosay fundament

We hebben allemaal het recht op zeggenschap over ons­zelf, en spreek­recht, maar dan wel op voorwaarde van zorgvuldig afstemmen, zonder je­zelf en an­de­ren te be­scha­di­gen.